Openbaarheid

Archieven van de overheid zijn in principe openbaar. Er kunnen echter redenen zijn om die openbaarheid tijdelijk te beperken. Dit is geregeld in de wet.

 

Denk en doe mee

De archief- en informatiesector blijft zich ontwikkelen. Dat doen we met elkaar. Neem deel aan discussies, werk online samen en wissel kennis uit. Bijvoorbeeld op een van de kennisplatforms van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). U bent van harte welkom!