Brochure Open, tenzij

Het Nationaal Archief heeft een brochure uitgebracht over het stellen van beperkingen aan archieven bij overbrenging. In deze brochure is alle kennis over het wettelijk kader en de procedure samengevoegd. Ook vindt u hierin een handig stappenplan en formats voor alle benodigde documenten.