Organisatie

Het Nationaal Archief is de algemene rijksarchiefbewaarplaats en het ‘nationaal geheugen’ van Nederland. We maken deel uit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

De algemene rijksarchivaris staat aan het hoofd van de Rijksarchiefdienst en het Nationaal Archief. Hij adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het archiefbeleid. 

De Regionaal Historische Centra bewaren de rijksarchieven die verbonden zijn met taken van de Rijksoverheid in de provincie.

Alles uitklappen

Het Nationaal Archief heeft drie directeuren:

Algemene rijksarchivaris/algemeen directeur 

M.L. (Marens) Engelhard, MCM MA
Mail naar het secretariaat

070 – 331 5517

Directeur Collectie & Publiek en plaatsvervangend algemeen directeur

Drs. I.M.M.G. (Irene) Gerrits
Mail naar het secretariaat
070 – 331 5528

Directeur Digitale Infrastructuur & Advies

Ir. D.C. (Diana) Teunissen
Mail naar het secretariaat
070 – 331 5517 en 070 – 331 5528

De directie Collectie en Publiek is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren, presenteren en exploiteren van de nationale archiefcollectie voor het brede publiek.

  • afdeling Collectie

Dr. P. (Pieter) Koenders
pieter.koenders@nationaalarchief.nl
06 - 55 26 79 10

  • afdeling Dienstverlening

Mw. W.E. (Ina) Dijkman
info@nationaalarchief.nl
06 - 46 11 12 70

  • afdeling Onderzoek en presentatie

Mw. J. (Jacqueline) van der Mark
jacqueline.van.der.mark@nationaalarchief.nl
06 - 52 66 32 54

  • afdeling Digitalisering

ir. J.A. (Arjan) Agema 
arjan.agema@nationaalarchief.nl
06 – 55 26 78 53

De directie Digitale Infrastructuur en Advies voert de wettelijke taken uit in samenwerking met rijksoverheidsorganisaties en ketenpartners, ontwikkelt de kennisfunctie en verleent diensten aan zakelijke partners.

  • afdeling Kennis en advies

Mr. W. (Wim) Westland
wim.westland@nationaalarchief.nl
06 - 27 82 13 68

  • afdeling Infrastructuur en services

Mw. J.P.M.P. (Jacqueline) Slats
jacqueline.slats@nationaalarchief.nl
070 – 331  5438

  • afdeling Digitale archiefdiensten

Dhr. R. (Ruud) Yap
ruud.yap@nationaalarchief.nl
06 – 31 90 32 64

De afdelingen Bestuurszaken en Bedrijfsvoering ondersteunen het primair proces van het Nationaal Archief. Daartoe zorgen zij dat beide directies en de algemene rijksarchivaris op een effectieve en efficiënte wijze kunnen werken.

  • afdeling Bestuurszaken

Drs. E. (Edith) Scholten
edith.scholten@nationaalarchief.nl
06 – 55 26 79 61

  • afdeling Bedrijfsvoering

Mw. S. (Stephanie) Cariteau
stephanie.cariteau@nationaalarchief.nl
06 –15 03 83 59

Het organisatie- en mandaatbesluit van het Nationaal Archief beschrijft de organisatie en mandaten, zoals deze vanaf 1 januari 2014 geregeld zijn. In het besluit staan de bevoegdheden van de directieleden en de afdelingshoofden, programma-managers en projectleiders.