Algemene rijksarchivaris

De algemene rijksarchivaris staat aan het hoofd van de Rijksarchiefdienst en het Nationaal Archief. Hij adviseert de minister van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap over het archiefbeleid. Ook zorgt hij voor de eenheid van het beleid wat betreft de waardering en selectie van alle overheidsarchieven in Nederland.

   

   Alles uitklappen

   De rijksarchivaris is betrokken bij:

   • De totstandkoming van alle selectielijsten.
   • Openbare besluiten van overheidsorganen m.b.t. het omgaan met hun archieven.
   • Het selecteren van archieven die na 20 jaar naar een openbare archiefbewaarplaats worden overgebracht.

   Eén van de taken van de algemene rijksarchivaris is het deelnemen aan het strategisch informatieoverleg. Bij dit overleg wordt elk departement vertegenwoordigd door de 'chief information officer'. Daarnaast wordt voor elke bijeenkomst nog een derde partij benoemd door de staatssecretaris van Cultuur. Die derde partij heeft binnen het afwegingsproces van selectievoorstellen een onafhankelijke stem. In de strategische overleggen worden vraagstukken besproken die samenhangen met waardering en selectie. Denk hierbij aan openbaarheid en beveiliging van informatie.

   De ICA (International Council on Archives) is de belangrijkste organisatie voor de archiefgemeenschap wereldwijd. Meer dan 2000 particuliere en publieke archiefinstellingen van 165 landen zijn aangesloten bij de ICA. De organisatie is onafhankelijk maar werkt wel nauw samen met de UNESCO en Blue Shield.