Directie en afdelingen

Het Nationaal Archief is de algemene rijksarchiefbewaarplaats en het ‘nationaal geheugen’ van Nederland. We maken deel uit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

De algemene rijksarchivaris staat aan het hoofd van de Rijksarchiefdienst en het Nationaal Archief. Hij adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het archiefbeleid. 

De Regionaal Historische Centra bewaren de rijksarchieven die verbonden zijn met taken van de Rijksoverheid in de provincie.

Alles uitklappen

Het Nationaal Archief heeft twee directeuren:

Marens Engelhard. Foto: Anne Reitsma
Marens Engelhard

Algemene rijksarchivaris/algemeen directeur 

M.L. (Marens) Engelhard, MCM MA
Mail naar het secretariaat
070 – 331 5517

Marens Engelhard: Het recht op informatie voor iedereen in Nederland betekent voor ons als Nationaal Archief dat we bijdragen aan de transparantie van het overheidshandelen en het bevorderen van de integriteit en beschikbaarheid van overheidsinformatie. Zodat ook toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen van deze tijd.

 

Directeur Collectie & Publiek en plaatsvervangend algemeen directeur

M.L. (Marens) Engelhard en D.C. (Diana) Teunissen (waarnemend)

Diana Teunissen. Foto: Anne Reitsma
Diana Teunissen

Directeur Digitale Infrastructuur & Advies

Ir. D.C. (Diana) Teunissen
Mail naar het secretariaat
070 – 331 5517 en 070 – 331 5528

Diana Teunissen: Er is veel kennis en technologie nodig om de toegang tot digitaal archief en de authenticiteit ervan in de toekomst te waarborgen. Onze medewerkers werken daaraan met veel toewijding. Zodat wij ook in staat zijn overheidsorganisaties bij te staan bij het veilig stellen van hun informatie voor de toekomst.

De directie Collectie en Publiek is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren, presenteren en exploiteren van de nationale archiefcollectie voor het brede publiek.

  • afdeling Collectie

Drs. J.M. (Julia) Romijn-Wixley MA
julia.romijn@nationaalarchief.nl
06 - 34241063

  • afdeling Dienstverlening

Mw. W.E. (Ina) Dijkman
info@nationaalarchief.nl
06 - 46 11 12 70

  • afdeling Onderzoek en presentatie

Mw. SP. (Saskia) Oranje (waarnemend hoofd)
saskia.oranje@nationaalarchief.nl
06 - 55 26 79 35  

  • afdeling Digitalisering

ir. J.A. (Arjan) Agema 
arjan.agema@nationaalarchief.nl
06 – 55 26 78 53

De directie Digitale Infrastructuur en Advies voert de wettelijke taken uit in samenwerking met rijksoverheidsorganisaties en ketenpartners, ontwikkelt de kennisfunctie en verleent diensten aan zakelijke partners.

  • afdeling Kennis en advies

Mr. W. (Wim) Westland
wim.westland@nationaalarchief.nl
06 - 27 82 13 68

  • afdeling Infrastructuur en services

Mw. J.P.M.P. (Jacqueline) Slats
jacqueline.slats@nationaalarchief.nl
070 – 331  5438

  • afdeling Digitale archiefdiensten

Mw. W.E. (Ina) Dijkman (waarnemend hoofd)
info@nationaalarchief.nl
06 - 46 11 12 70

De afdelingen Bestuurszaken en Bedrijfsvoering ondersteunen het primair proces van het Nationaal Archief. Daartoe zorgen zij dat beide directies en de algemene rijksarchivaris op een effectieve en efficiënte wijze kunnen werken.

Mw. S. (Stephanie) Cariteau
stephanie.cariteau@nationaalarchief.nl
06 –15 03 83 59

Het organisatie- en mandaatbesluit van het Nationaal Archief beschrijft de organisatie en mandaten, zoals deze vanaf 1 januari 2014 geregeld zijn. In het besluit staan de bevoegdheden van de directieleden en de afdelingshoofden, programma-managers en projectleiders.