Categorie

Begripsdefinitie

Definitie

Aanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema.

Toelichting

Zie het begrip 'classificatieschema'.

Voorbeelden

Verslag. Formulier. Zoogdier. Mens. Auto. Agenda. Beleidsproces. Directeur.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

Het begrip 'categorie' is ontleend aan de definitie van classificatie in NEN-ISO 15489. Maar daarbij is geen definitie van 'categorie' gegeven.