Classificatie

Begripsdefinitie

Definitie

Ordening van entiteiten in categorieën op basis een classificatieschema.

Toelichting

Het indelen van entiteiten in categorieën maakt dingen hanteerbaar en bespreekbaar. Daardoor kunnen we praten over soorten processen (zoals vergunningverlening), soorten documenten (zoals een agenda) en functionarissen (zoals een beleidsmedewerker). Er zijn vaak verschillende soorten classificaties, met als resultaat diverse categorie-aanduidingen in de metagegevens van een informatieobject.

Het begrip 'classificatie' wordt zowel gebruikt voor de activiteit (het ordenen) als voor het resultaat (de ordening)

Voorbeelden

Indeling van informatieobjecten naar hun redactionele vorm. Indeling van medewerkers naar hun taken en bevoegdheden. Indeling van informatieobjecten naar hun behandelstatus. Indeling van werkprocessen naar de aard van het resultaat.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie van NEN-ISO 15489: "Systematische identificatie en ordening van bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefbescheiden in categorieën overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels weergegeven in een classificatiesysteem." De DUTO-definitie omvat ook de ordening van andere entiteiten dan alleen 'bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefbescheiden'. Bijvoorbeeld actoren kunnen ook geclassificeerd worden. In plaats van 'classificatiesysteem' gebruikt DUTO het begrip 'classificatieschema'.