Digitale overheidsinformatie bij het Nationaal Archief

De overheid produceert grote hoeveelheden data, zoals tekstbestanden, Excelsheets, websites, digitale foto’s, filmpjes, tweets en apps. En papieren documenten die gescand worden. Net als papieren overheidsinformatie houden we digitale informatie duurzaam toegankelijk.

In ons e-Depot beheren we de digitale informatie duurzaam toegankelijk. Maar het is meer dan alleen geheugenruimte. Het zijn ook alle processen en services er omheen. Het e-Depot garandeert de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie voor langere tijd. Dit vraagt om speciaal voor archiefbeheer ontwikkelde software waarmee informatie bruikbaar en zichtbaar wordt. 

Overbrengen digitaal archief

Digitale archiefstukken die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moeten na 20 jaar overgebracht worden naar een archiefbewaarplaats, zoals het Nationaal Archief. Ze kunnen ook eerder worden over gebracht. Hiervoor is toestemming nodig van de archiefbewaarplaats (Archiefwet 1995, artikel 13). Archiefstukken die worden overgebracht moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Archiefregeling.

Wanneer u informatie wilt overbrengen, kunt contact opnemen de afdeling Collectie, team Verwerven van het Nationaal Archief.

Digitale informatie jonger dan 20 jaar die niet – of nog niet – naar een archiefbewaarplaats hoeft te worden overgebracht, kan worden uitgeplaatst

Voor vragen over 0ns e-Depot, zie de pagina Aansluiten op het e-Depot. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier of telefonisch: 070-3315460.