Ondersteunde gebruikersomgeving

Begripsdefinitie

Definitie

Gebruikersomgeving die door de zorgdrager ondersteund wordt voor de weergave van zijn informatieobjecten.

Toelichting

De ondersteunde gebruikersomgeving kan verschillen per informatietype en per gebruikersgroep. Bijvoorbeeld: de weergave van bouwtekeningen voor een architect vereist mogelijk een andere gebruikersomgeving dan de weergave van een beleidsnotitie voor een burger.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.