Handreiking Webarchivering

Handig stappenplan voor overheidswebsites
i-a-World wide web. Foto: ITU Pictures.
2 februari 2018

Overheden archiveren hun websites onvoldoende. En dat leidt tot een verlies van informatie en (juridische) risico’s. Zo meldde de Erfgoedinspectie in het rapport Webarchivering bij de centrale overheid. Reden voor het gebrek aan goede webarchivering is het ontbreken van handvatten en kennis. In opdracht van de minister van OCW heeft het Nationaal Archief daarom een handreiking Webarchivering samengesteld. De conceptversie is nu opgeleverd.

 

Update 21 januari 2019: De Richtlijn Archiveren Overheidswebsites is nu klaar voor gebruik.

Wat heeft u er aan?

De handreiking biedt een stappenplan voor het archiveren van overheidswebsites die bedoeld zijn voor publiekscommunicatie. Met deze handreiking willen we alle overheden concrete handvatten bieden voor het archiveren van hun websites vanuit het oogpunt van de Archiefwet. In de handreiking beschrijven we wat hierbij komt kijken. Welke expertise, en welke taken en rollen. Welke stappen doorlopen moeten worden en hoe. En welke inhoudelijke keuzes we aanraden. Bijvoorbeeld het stellen van kwaliteitseisen aan het archiveringsproces.

Openbare review

De handreiking is nog in concept en wordt tussentijds aangepast. Het document is te lezen op het kennisplatform Webarchivering op KIA. In het voorjaar organiseren we op dit kennisplatform een openbare review. We nodigen u van harte uit om tegen die tijd om hieraan mee te doen. Tijdens de review delen we alle inhoudelijke suggesties en wijzigingsvoorstellen. Op die manier kunnen we concrete verbetervoorstellen op de definitieve versie van de handreiking in een keer en gestructureerd verwerken. Verdere informatie over de review volgt nog. Hou hiervoor het kennisplatform Webarchivering in de gaten.

Lees hier het rapport van de EGI: Webarchivering bij de centrale overheid