Nieuw kennisplatform Audiovisueel Erfgoed gestart

Beeld en Geluid
4 mei 2018

Een relevant thema, want het beheer en behoud van audiovisueel erfgoed kent een geheel eigen problematiek. Bijvoorbeeld een grote afhankelijkheid van technologie en domeinspecifieke issues rond rechten en exploitatie. Daar komt bij dat veel erfgoedinstellingen – of dat nou archieven, musea of onderzoeksinstellingen zijn – maar beperkte mankracht hebben om de AV-collectie te beheren. Samenwerking en kennisdeling is dus cruciaal en het nieuwe kennisplatform voor Audiovisueel Erfgoed moet de lijntjes korter maken.

Verlengstuk

Aanjager Jasper Snoeren van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid vertelt: “De groep is feitelijk een online, interactief verlengstuk van AVA_Net. Dat is de onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. We zetten ons in voor de AV-sector in zijn geheel en werken dus aan het vervullen van collectieve doelen voor al het Nederlandse audiovisuele erfgoed. Vanuit AVA_Net wordt kennisuitwisseling al op verschillende manieren gestimuleerd, bijvoorbeeld via de Kennisbank AV-archivering en het jaarlijkse symposium.”

Sinds vorig jaar zijn ook de AVA_Net Experts erbij aangesloten. Dit zijn een dertigtal inhoudelijke AV-specialisten die, verspreid over Nederland, als aanspreekpunt en lokale/regionale kennishub fungeren. Deze experts komen twee keer per jaar samen voor training en kennisuitwisseling. “Er was echter nog behoefte aan een laagdrempelige manier om te communiceren: met elkaar, maar ook met de rest van het veld. KIA vormt hiervoor het perfecte platform”, zegt Snoeren. Via de groep kan iedereen met AV-gerelateerde vragen terecht bij deze experts. Het is daarnaast ook de bedoeling om het platform te gaan gebruiken voor discussies over relevante nieuwe vakliteratuur. “Om elkaar te wijzen op interessante artikelen, maar ook om daar inhoudelijk over verder te praten. Daarmee wordt het platform hopelijk ook een verlengstuk op de Kennisbank.”

Volgende symposium

De AVA_Net Experts zullen het kennisplatform actief gaan gebruiken. Daarnaast houd Jasper Snoeren het platform als aanjager sterk in de gaten. “Die rol heb ik ook binnen AVA_Net, waar ik zorg draag voor de uitvoering van de activiteiten. Ik werk als kennismakelaar bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat als penvoerder het AVA_Net netwerk faciliteert.”

Op dit moment is Snoeren dan ook heel druk met de organisatie van het volgende AVA_Net Symposium, dat op 21 juni zal plaatsvinden. “Daar gaan we het hebben over digital born AV-materiaal: wat te doen met selectie? Moeten we al eerder in het proces nauwer contact hebben met archiefvormers dan voorheen? Maar we zullen ook een hoofdpijnonderwerp als de AVG aansnijden.”

Later in het jaar zal voor het eerst een eendaagse training komen over metadata. Daar liggen kansen voor samenwerking met het kennisplatform Metadata. Houd het platform in de gaten voor meer informatie over de training.