Archief Stichting Indisch Thee- en Familiearchief overgedragen aan het Nationaal Archief

Fabrieksterrein Malabar 1935
9 februari 2018

Op vrijdag 9 februari heeft de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s. (SITFA) haar rijke archief aan het Nationaal Archief in bewaring gegeven. 

Familieondernemingen

Het gaat om archief van aan elkaar verwante families die vanaf het midden van de 19e eeuw vooral theeplantages op Midden-Java beheerden. De families Kerkhoven, Van der Hucht, Van den Berg en Bosscha, Holle en verdere aanverwanten lieten hun sporen na op Java in de periode van 1840 tot 1960. Ze waren niet alleen als theeplanters actief maar verbouwden ook kina, koffie, rubber en andere tropische producten. Het inhoudelijk rijke archief bevat naast documenten over deze cultuurondernemingen ook foto’s en familiepapieren zoals brieven, dagboeken etc. Het archief telt 2.593 archiefstukken en 14 daarop gebaseerde artikelen en boeken. 

Publicaties

Het archief is een belangrijke bron voor schrijvers en onderzoekers. De roman Heren van de thee van Hella Haasse is gebaseerd op het Indisch Thee- en Familiearchief en gaat vooral over de familie Kerkhoven en de theeonderneming Gamboeng op Midden-Java. Rob Nieuwenhuys wijdde een hoofdstuk in zijn fotoboek Komen en gaan aan ‘De theejonkers van de Preanger’. Daarnaast zijn wetenschappelijke studies zoals de biografie van Karel Frederik Holle door Tom van den Berge verschenen en een reeks publicaties door SITFA zelf uitgegeven. Een biografie over Karel Felix Kerkhoven is in wording. 

Familiearchief

Met de bewaarovereenkomst verwerft het Nationaal Archief een groot en historisch rijk particulier archief van de familiestichting en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het cultureel erfgoed van Nederland en Indonesië. Het archief, dat met name dankzij de conservator Karel van der Hucht tot stand is gekomen, is vooral een koloniaal- en familiearchief. 

Over de stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

De stichting is in 1983 opgericht door Drs. N.P. van den Berg, mevrouw L.J.R. Dames-Holle en Dr. K.A. van der Hucht. Het doel van de stichting is archieven van de Indische theeplantages en betrokken families te verzamelen. Bij familie en verwanten bleek een grote hoeveelheid materiaal beschikbaar te komen dat vaak zeer de moeite waard bleek te zijn om te ordenen en te rubriceren. Eerdere delen van het archief werden aan het Nationaal Archief overgedragen op 14 januari 1993 en 7 juni 2006. De stichting blijft actief materiaal verzamelen in Nederland en Indonesië. De SITFA heeft een website gewijd aan het archief en stimuleert ook onderzoek in het archief voor biografieën of andere historische studies.


Nationaal Archief

2.21.281.22 Archief van het Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht, c.s., 1863-1992