Het Grote Jaren 50 Boek

Een walhalla voor nostalgische Nederlanders
11 oktober 2018

Het Grote Jaren 50 Boek is een verrassend fotoboek met korte verhelderende teksten over de beleving van de jaren 50. Het boek is een samenwerking van het Nationaal Archief met WBooks. Het Grote Jaren 50 Boek sluit aan bij de beleving van iedereen die de jaren 50 heeft meegemaakt, én presenteert een origineel en gevarieerd beeld van deze tijd voor iedereen die benieuwd is hoe het er in die jaren aan toe ging.

De jaren 50

Was het een periode van gezelligheid, warmte en geborgenheid? Overheerste het tekort aan woningen, de nasmaak van het verlies van 'Ons Indië' en de spanningen vanwege de Koude Oorlog? Of was het eerder de tijd van wederopbouw, de blik gericht op de toekomst, de jeugd die zich afzet tegen de oudere generatie, de opkomst van de jongerencultuur, de vooruitgang in kennis en techniek?

Wederopbouw en vernieuwing

Het besef begint steeds duidelijker door te dringen dat de jaren 50 eigenlijk het begin zijn van een nieuwe tijd. Nederland gebruikt de jaren 50 voor het maatschappelijk en economisch herstel na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar de wederopbouw gaat ook gepaard met talrijke vernieuwingen.

Jeugdcultuur

De jeugd begint zich te verzetten tegen de verzuilde Nederlandse samenleving. Langzaam maar zeker vertoont het gezag de eerste barsten die in het volgende decennium tot een totale ommekeer in de verhoudingen zullen leiden. Een belangrijke rol in de opkomst van deze rebellerende jeugd speelt de Amerikaanse muziekcultuur met nieuwe muziekvormen als jazz en natuurlijk rock-‘n-roll.

Economische groei

Ook de economische ontwikkeling vanaf 1950 is opzienbarend. De Nederlandse industrie biedt een gouden toekomst. Na 1950 verdrievoudigt het nationaal inkomen in ruim twintig jaar, er is nauwelijks werkloosheid, het consumptiepatroon verandert radicaal en de sociale uitgaven stijgen enorm. Economen spreken van een economisch wonder.

Recreatiemogelijkheden

De economische voorspoed zorgt er ook voor dat meer mensen tijd en geld hebben voor recreatie. Uitstapjes naar zwembad of dierentuin, evenals korte vakanties naar het strand of de bossen komen voor een groeiend aantal mensen binnen bereik.

Meer informatie

Het Grote Jaren 50 Boek is een uitgave van WBooks en het Nationaal Archief  en is samengesteld door Paul Brood, René Kok en Erik Somers. Het boek bevat meer dan 395 foto’s, in zwart-wit en kleur, en sluit aan bij de 'revival van de fifties'. Verkrijgbaar in de boekhandel en de webwinkel voor de prijs van € 29,95