Topstukken Nationaal Archief in Rijksmuseum

1 oktober 2018

Negen topstukken van het Nationaal Archief zijn vandaag op reis gegaan naar Amsterdam. Ze zijn vanaf 12 oktober te zien in de tentoonstelling 80 jaar oorlog, de geboorte van Nederland in het Rijksmuseum. 

Tachtigjarige Oorlog

450 jaar geleden, in 1568, vindt de eerste slag in de Tachtigjarige Oorlog bij het Groningse Heiligerlee plaats. Tientallen slagen, belegeringen, innames en zeeslagen zouden nog volgen. Uit deze oorlog komt de onafhankelijke staat Nederland voort. Daarom is deze oorlog, die pas na 80 jaar eindigde, ook nu nog van betekenis. Belangrijke documenten uit het Nationaal Archief zijn de stille getuigen van de Tachtigjarige Oorlog. Ze vertellen samen met andere tentoongestelde objecten als schilderijen, spotprenten, wapens en wandtapijten het verhaal van deze oorlog. 

Bruiklenen: van aktes, kaarten, manifesten tot vredestraktaat

Een van de negen bruiklenen is de akte van de pacificatie van Gent uit 1576. Hierin spreken de gewesten onder meer af samen op te trekken tegen de Spanjaarden. Een andere bruikleen laat de strijd op zee zien: de kaperbrief van Piet Heyn uit 1626. Met de brief heeft hij van de West-Indische Compagnie toestemming om vijandelijke schepen aan te vallen. In 1628 slaat hij zijn grootste slag; hij maakt de Spaanse zilvervloot buit. 
Het Nationaal Archief leent ook gedrukte manifesten uit 1632-1633 uit aan het Rijksmuseum. Hierin wordt opgeroepen tegen de Spaanse koning in opstand te komen. 

Vrede van Munster

Met de Vrede van Munster die in 1648 wordt getekend, komt na jaren onderhandelen een eind aan het conflict tussen de Nederlanden en Spanje. Spanje erkent de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als onafhankelijke staat. Spanje en de Republiek behouden de overzeese gebieden die ze op dat moment bezitten. Het Nationaal Archief bewaart niet alleen het beroemde vredesverdrag in een Nederlandse, Spaanse en Franse versie. Ook het kistje met rood fluweel en zilverbeslag, speciaal gemaakt voor de officiële vredesdocumenten, is een topstuk uit het Nationaal Archief. Allemaal te zien in het Rijksmuseum, vanaf 12 oktober t/m 20 januari 2019.