Het Plakkaat van Verlatinge gaat uit logeren! 

Het Plakkaat van Verlatinge uit logeren
18 februari 2019

Van vrijdagmiddag 15 tot en met zondag 17 februari is het Plakkaat van Verlatinge te zien in Museum Prinsenhof  Delft. De bruikleen is uniek, normaal gesproken is het Plakkaat permanent te zien in het Nationaal Archief.

Feestelijk programma rond het Plakkaat van Verlatinge

Het Plakkaat krijgt een prominente plek in de tentoonstelling Willem van Oranje is hier!  die t/m 3 maart in het Prinsenhof te zien is. Voor het publiek wordt er in het weekend van de bijzondere logé een speciaal programma georganiseerd. 

Het Museum Prinsenhof Delft en het Nationaal Archief organiseren vrijdagavond 15 februari een gezamenlijke lezing over de betekenis van het Plakkaat van Verlatinge in de Van der Mandelezaal van het museum. Het hele weekend staan er rondleiders klaar om toelichting bij dit unieke stuk te geven. En op zondag kunnen vanaf 15.00 uur basisschoolleerlingen vanaf groep 5 een college volgen over het ontstaan van Nederland. 

Onafhankelijkheidsverklaring

Het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 is de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. In de Tachtigjarige Oorlog komen de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse vorst. In het document wordt de Spaanse koning Filips II niet langer erkend als heer der Nederlanden. 

Prinsenhof

In 1572 vertrekt Willem van Oranje naar het veilig ommuurde Delft en hoopt zo uit handen te blijven van de Spaanse overheerser. Hij neemt zijn intrek in het Sint Agathaklooster, dat vanaf dan bekend komt te staan als ‘het Prinsenhof’.
Het Prinsenhof is een belangrijke plek voor Willem. Twee van zijn kinderen worden hier geboren en hij woont kerkdiensten bij in de Waalse kerk. Maar op deze plek leidt hij ook de Opstand, strijdt hij voor geloofs- en gewetensvrijheid en schrijft hij zijn beroemde verweerschrift, de Apologie. Tot 10 juli 1584, wanneer hij wordt vermoord door Balthasar Gerards. De kogelgaten zijn nog altijd de stille getuigen van deze politieke moord. In Museum Prinsenhof Delft stap je in de voetsporen van één van de hoofdrolspelers van de Nederlandse geschiedenis.

Topstukken in perspectief  

Vanaf 22 maart 2019 is in het Nationaal Archief de tentoonstelling Topstukken in perspectief – van Plakkaat van Verlatinge tot abdicatie te zien. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de verkiezing van het Plakkaat van Verlatinge tot het Pronkstuk van Nederland. Ook worden onder andere de Grondwet van Thorbecke, het scheidingsverdrag van België en Nederland, de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname en de abdicatie van koningin Beatrix getoond. Voor Topstukken in perspectief selecteerde het Nationaal Archief vijftien documenten die sinds jaar en dag als topstuk worden beschouwd. Maar wat maakt deze documenten zo bijzonder? En zijn het wel topstukken voor iedereen? Wat betekenen deze archiefstukken voor de samenleving vandaag de dag? Voor deze tentoonstelling zal het Plakkaat een volledige nieuwe vitrine krijgen in het voor iedereen vrij toegankelijke publiekscentrum van het Nationaal Archief.