Weg met je zonden! (1500)

Koop vergeving met een aflaatbrief

Alles uitklappen

Volgens de katholieke leer kan een zondaar door het doen van goede werken vergeving krijgen voor zijn zonden. Met een aflaat kan een gelovige een deel van de zonden afkopen. In de late middeleeuwen ontstaat steeds meer misbruik van deze aflaatbrieven: voor (veel) geld kan vergeving gekocht worden. Protestanten ageren fel tegen aflaten: volgens hen kan alleen God beslissen wie er in de hemel komt. De levendige handel in aflaten is een van de aanleidingen voor de Reformatie.

Nationaal Archief, Verspreide Charters, doos OBC 3

Vanwege de grote vraag worden aflaatbrieven niet langer handgeschreven, maar gedrukt, soms zelfs op perkament. Zoals we kunnen zien bij dit exemplaar uit 1501. Het initiaal P is versierd met een afbeelding van de ‘vera icon’- het ware beeld. Dat slaat op de afdruk van het gelaat van Jezus op de zweetdoek waarmee de vrome vrouw Veronica het gelaat van Jezus heeft afgedroogd tijdens de kruisweg.

Hier zien we een andere aflaatbrief, uit 1517 deze keer. Het bedrukte papier is ingekleurd en fraai gedecoreerd.

De kopers krijgen vergeving voor 7.000 dagelijkse zonden en 66 doodzonden – het bespaart hen zeven jaar boete doen. In het initiaal N is Maria afgebeeld met het kindje Jezus op schoot en de stichter van de cisterciënzer orde, Bernardus van Clairvaux.