Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Genootschap voor het Nationaal Archief is een culturele ANBI. De Stichting hoeft geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over een gift of nalatenschap. Voor donateurs is het ook fiscaal aantrekkelijk omdat hun gift fiscaal aftrekbaar is.

Alles uitklappen
  • KvK nummer: 27251972
  • RSIN: 810853097

Loek Hermans, voorzitter

Drs. Loek Hermans is VVD-politicus en bestuurder. Hij was lid van de Tweede Kamer, burgemeester van Zwolle, Commissaris van de Koningin van Friesland en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het tweede kabinet Kok. Tot 2015 was Hermans fractievoorzitter van de VVD in Eerste Kamer.

Paul Brood, secretaris

Dr. Paul Brood is senior medewerker Onderzoek en Presentatie van het Nationaal Archief en de liaison tussen het Nationaal Archief en Het Genootschap.

Karla Peijs, bestuurslid

Drs. Karla Peijs is CDA-politicus en was minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede en derde kabinet Balkenende en waarnemend minister van VROM, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en van het Europees Parlement. Tot 1 maart 2013 was ze Commissaris van de Koningin in Zeeland. Momenteel is ze onder meer lid van de Raad van Toezicht van de ANWB en voorzitter van Veilig Verkeer Nederland.

Pim Waldeck, bestuurslid

Mr Pieter Willem (Pim) Waldeck is oud-diplomaat. Hij diende in Moskou, Bangkok (UN-ESCAP), Caïro, Brussel en afwisselend in verschillende functies in Den Haag, waaronder die van Chef van de Directie Voorlichting & Communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste functie was Nederlands Ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk (2007-2012).

Elly Plooij, bestuurslid

Dr. Elly Plooij is VVD-politicus en was 10 jaar lid van het Europees Parlement. Momenteel werkt zij als bestuurder en toezichthouder en is zij o.a. lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Stelselraad voor eHerkenning. Ze is opgeleid als psycholoog en gepromoveerd op hersenonderzoek.

Erik Rietkerk, bestuurslid

Erik Rietkerk, is ondernemer en was tot Juni 2017 CEO van Amsterdam Commodities N.V. een beursgenoteerde onderneming actief in handel van specerijen, noten, thee en zaden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen geen vergoeding.