Het Genootschap voor het Nationaal Archief

De Stichting Het Genootschap voor het Nationaal Archief is opgericht op 4 juni 2002 en draagt bij aan de versterking en uitbreiding van de publieksfunctie.  De Stichting heeft zich ten doel gesteld het werk van het Nationaal Archief in al zijn activiteiten te ondersteunen en daartoe gelden te verwerven.

Alles uitklappen

De Stichting heeft ten doel:

  1. De stimulering en ondersteuning van het werk van het Nationaal Archief in ruime zin;
  2. Het verenigen van mensen die belangstelling hebben voor het werk en de collecties van het Nationaal Archief;
  3. Het organiseren van activiteiten die niet door het Nationaal Archief zelf (kunnen) worden uitgevoerd;
  4. Het verwerven van gelden voor speciale doeleinden die niet uit de overheidsmiddelen kunnen worden bekostigd;
  5. Het verspreiden van nieuws en historische informatie onder belangstellenden;
  6. Het adviseren van de directie van het Nationaal Archief over beleidsontwikkeling, verwerving en beheer van de collecties, de dienstverlening en samenwerking met andere instellingen;
  7. Het bevorderen van de bekendheid en de goede naam van het Nationaal Archief;

En voorts al datgene te doen dat naar het oordeel van het bestuur met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beschikt over de ANBI-status en hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over een gift of nalatenschap. Voor donateurs is het ook aantrekkelijk omdat hun gift fiscaal aftrekbaar is.

  • KvK nummer: 27251972
  • RSIN: 810853097

Loek Hermans, Voorzitter

Drs. Loek Hermans is VVD-politicus en bestuurder. Hij was lid van de Tweede Kamer, burgemeester van Zwolle, Commissaris van de Koningin van Friesland en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het tweede kabinet Kok. Tot 2015 was Hermans fractievoorzitter van de VVD in Eerste Kamer.

Paul Brood, secretaris

Dr. Paul Brood is senior medewerker Onderzoek en Presentatie van het Nationaal Archief en de liaison tussen het Nationaal Archief en Het Genootschap.

Karla Peijs, bestuurslid

Drs. Karla Peijs is CDA-politicus en was minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede en derde kabinet Balkenende en waarnemend minister van VROM, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en van het Europees Parlement. Tot 1 maart 2013 was ze Commissaris van de Koningin in Zeeland. Momenteel is ze onder meer lid van de Raad van Toezicht van de ANWB en voorzitter van Veilig Verkeer Nederland.

Pim Waldeck, bestuurslid

Mr Pieter Willem (Pim) Waldeck is oud-diplomaat. Hij diende in Moskou, Bangkok (UN-ESCAP), Caïro, Brussel en afwisselend in verschillende functies in Den Haag, waaronder die van Chef van de Directie Voorlichting & Communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste functie was Nederlands Ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk (2007-2012).

Elly Plooij, bestuurslid

Dr. Elly Plooij is VVD-politicus en was 10 jaar lid van het Europees Parlement. Momenteel werkt zij als bestuurder en toezichthouder en is zij o.a. lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Stelselraad voor eHerkenning. Ze is opgeleid als psycholoog en gepromoveerd op hersenonderzoek.

Erik Rietkerk, bestuurslid

Erik Rietkerk, is ondernemer en was tot Juni 2017 CEO van Amsterdam Commodities N.V. een beursgenoteerde onderneming actief in handel van specerijen, noten, thee en zaden.

Karen Meirik, bestuurslid

Drs. Karen Meirik is historica en werkte ruim twintig jaar in de journalistiek, waaronder van 2004 tot en met 2009 als China-correspondent. Sinds 2013 is ze inhoudelijk en organisatorisch betrokken geweest bij diverse internationale projecten en evenementen rondom gedeeld maritiem verleden (in Frankrijk, Australië en Nederland). Momenteel is zij werkzaam als projectleider bij het Maritiem Museum in Rotterdam.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen geen vergoeding.