Schenken en nalaten

Helpt u mee een groot publiek in aanraking te laten komen met de Nederlandse geschiedenis?

Collectebussen

Elke donatie, groot of klein, is van harte welkom bij het Nationaal Archief. Met deze donaties organiseert het Nationaal Archief tentoonstellingen, educatieve programma’s, lezingen en rondleidingen. Naast de mogelijkheid om een vriendschap te sluiten kunt u ook een éénmalige gift  doen of periodiek schenken.

Indien u dat wenst, kunt u uw gift of schenking speciaal bestemmen voor een specifieke activiteit van het Nationaal Archief, zoals een tentoonstelling,  restauratie, speciale bruikleen of educatie. We willen graag met u kijken welke bestemming het beste bij u past.

Alles uitklappen

Wanneer u een financiële schenking doet aan Het Genootschap voor het Nationaal Archief  mag u deze gift met 25% verhogen voordat u deze aftrekt van uw belastingen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.

Let op:

In Nederland geldt een drempel voor giften van 1% van uw bruto salaris maximaal oplopend tot 10 %, met een minimum van € 60,- . Voor periodieke giften geldt géén drempel.

U schenkt Het Genootschap voor het Nationaal Archief € 100. U mag dan € 125 aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u 30 % belasting betaalt betekent dit dat u van iedere € 100 die u schenkt € 37,50 terugkrijgt (30% van € 125 is € 37,50). Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf naar € 50; en bij 52 % belasting stijgt de teruggaaf naar € 62,50.

In de Geefwet staat dat uw belastingaftrek maximaal verhoogd mag worden met € 1.250 per jaar. Dat betekent dat u per jaar € 5.000 mag schenken aan het Genootschap voor het Nationaal Archief. Want € 1.250 komt overeen met 25% van een schenking van € 5.000. Wilt u meer geven, dan kan dat maar u mag niet meer dan € 1.250 erbij tellen voor de aftrek.

Als u Het Genootschap voor het Nationaal Archief voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kunt u de schenkingen via een eenvoudige schenkingsovereenkomst regelen. Een model van deze overeenkomst is te downloaden via de website van de belastingdienst. Het bedrag wordt dan voor een periode van ten minste vijf jaar vastgelegd.

U schenkt Het Genootschap voor het Nationaal Archief € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u met 25% verhogen tot € 1.250 en dit vormt uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52% krijgt u tot een maximum van elke € 1.000 per jaar € 650 van de fiscus terug.
Een gift van € 1.000 kost u dan in feite maar € 350. Ook hier geldt het volgende: U mag € 10.000 schenken, maar u mag dan maar € 11.250 aftrekken.

Elke termijn kan dan worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn wordt betaald. Het fiscale voordeel is hier dus groter dan bij een eenmalige schenking. Ook hier geldt dat uw verhoging van de aftrek niet groter mag zijn € 1.250 per jaar.

Bent u van plan om Het Genootschap voor het Nationaal Archief een bepaald bedrag na te laten? Dan kunt u dat doen door het Genootschap als erfgenaam te benoemen. Uiteraard kunt zelf aangeven wat u uit uw nalatenschap aan het genootschap wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in uw testament.

Wanneer u een tevoren vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u ons een legaat toewijzen. Het Genootschap  is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, dus weet u zeker dat uw gift daar terecht komt waar u wilt! Alle schenkingen en nalatenschappen worden door het Genootschap voor het Nationaal Archief beheerd. Als u dat wenst, kunt u uw gift voor een activiteit in het bijzonder bestemmen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar genootschap@nationaalarchief.nl of bellen met Marjon van Walbeek; 06-55267896.