Terug

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) » Inventaris nr. 22

In deze lijst wordt een niet meer aanwezig octrooi vermeld door de Staten-Generaal in 1619 aan de VOC verleend voor het alleenrecht van het drukken en uitgeven van journalen en kaarten betreffende de vaart naar Indië

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.