Terug

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 19

  • - Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende het aandeel van de stadhouder in de opbrengst van veroverde prijsschepen benoorden de Kreeftskeerkring, 1602 april 1.
  • - Octrooi van de Staten-Generaal verleend aan de Westindische Compagnie, 1621 juli 3, met akte van ampliatie,
  • - 1623 februari 13 en akkoord tussen bewindhebbers en hoofdparticipanten, 1623 juni 21, gedrukt (1631).
  • - Voorwaarden waarop de steden Middelburg, Vlissingen en Veere deelnemen in de Westindische Compagnie.
  • - Reglement van de Staten-Generaal op de openstelling van de handel op Brazilië, 1638 april 29, gedrukt.
  • - Reglement van de Staten-Generaal op de scheepvaart binnen het octrooigebied van de Westindische Compagnie, 1633 juli 15, gedrukt.
  • - Nader reglement van de Staten-Generaal op het halen van hout, tabak, katoen en andere goederen uit gebieden ten westen van de Orinoco tot aan Florida, binnen het octrooigebied van de Westindische Compagnie, 1637 oktober 16, gedrukt .
  • - Bestandsverdrag tussen de Staten-Generaal en Portugal, 1641 juni 20.
  • --In het Latijn, gedrukt.
  • -- Idem, in het Nederlands, gedrukt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.