Terug

Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)

2.08.46


G.J. Lamfers
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,07 Mb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
CADSU

Periode:

1959-1966

Omvang:

183.40 meter; 2944 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De minister van Financiën stelde in 1959 het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen in. Het Cadsu hield zich bezig met het afwikkelen van schadeclaims van joden en anderen die hadden geleden onder de nationaal-socialistische vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het bureau vergoedde materiële schade op grond van Bundesrückerstattungsgesetz (de zgn. BRüG-claims) en immateriële schade op basis van de Bundesentschädigungsgesetz (BEG-uitkeringen). Bij de BRüG ging het om meubelstukken (M-claims), goederen die de joodse inwoners hadden moeten inleveren bij Lippmann, Rosenthal & Co (Lippmannclaim of L-claims) en waardepapieren (W-claims).
Het archief bevat correspondentie en stukken van het bureau, de dossiers met de toegewezen en afgewezen claims, informatie over de hoogte van de claims en boekhoudkundige stukken.
Het Cadsu werd in 1966 opgeheven.

Archiefvormers:

  • Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen
  • Ministerie van Financiën / Directie Bewindvoering

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen