Handreiking waardering en selectie

Belangen in Balans is een Handreiking voor waardering en selectie.  De handreiking helpt u met het vaststellen van de bewaartermijn van informatie.

 

Belangen in Balans bestaat uit drie waarderingsinstrumenten:

  • Risicoanalyse: voor het vaststellen van de termijn waarop informatie wordt vernietigd.
  • Systeemanalyse:  om informatie te identificeren die voor permanente bewaring in aanmerking komt.
  • Hotspotmonitor: een methode om periodiek hotspots te signaleren. Is een gebeurtenis een hotspot? Dan wordt alle informatie daarover uitgezonderd van vernietiging en permanent bewaard.

Voor wie is deze handreiking?

De handreiking richt zich op informatieprofessionals bij Rijksoverheidsorganisaties. Denk dan aan informatieadviseurs, architecten, ontwerpers, controllers, inspecteurs en auditors. Een indirecte doelgroep zijn de bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor waardering, selectie en vernietiging van informatieobjecten.

Wilt u een selectielijst gaan opstellen? Neem dan eerst contact op met het Nationaal Archief.

Belangen in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd. Versie 1.0

Informatieblad Belangen in balans. Handreiking waardering en selectie in de digitale tijd