Handreiking waardering en selectie

Belangen in Balans is een handreiking voor waardering en selectie.  De handreiking helpt u met het bepalen van de bewaartermijnen.

 

Belangen in Balans bestaat uit drie waarderingsinstrumenten:

  • Risicoanalyse: voor het vaststellen van de termijn waarop informatie wordt vernietigd.
  • Systeemanalyse:  om informatie te identificeren die voor permanente bewaring in aanmerking komt.
  • Hotspotmonitor: een methode om periodiek hotspots te signaleren. Is een gebeurtenis een hotspot?

Voor wie is deze handreiking?

De handreiking richt zich op informatieprofessionals bij Rijksoverheidsorganisaties. Denk dan aan informatieadviseurs, architecten, ontwerpers, controllers, inspecteurs en auditors. Een indirecte doelgroep zijn de bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor waardering, selectie en vernietiging van informatieobjecten.

Wilt u een selectielijst gaan opstellen? Neem dan eerst contact op met het Nationaal Archief.

Belangen in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd. Versie 1.0