Preservering

Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.

Wat zeggen wet- en regelgeving, en kaders en richtlijnen over preservering?

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat een overzicht van relevante kaders voor duurzame toegankelijkheid

Informatie over duurzaamheidsbeleid, beleidsuitgangspunten en bijbehorende beleidsuitwerkingen is te vinden op http://wiki.ncdd.nl.

Het (Engelstalige) Digital Preservation Handbook (“A key knowledge base for digital preservation, peer-reviewed and freely accessible to all.”) is beschikbaar via de website van de Digital Preservation Coalition. Ook beschikbaar bij de DPC zijn diverse Technology Watch Reports over specifieke preserveringsonderwerpen, zoals het preserveren van PDF/A, social media en ebooks.

Het ISO 14721:2012 referentiemodel voor een Open Archival Information System (OAIS-referentiemodel) is dé standaard voor iedereen die zich met preservering bezighoudt. De versie van 2012 is online beschikbaar. Preservation Officer Barbara Sierman van de Koninklijke Bibliotheek schreef er voor het Handboek Informatiewetenschap (issue 62, december 2012) een artikel over: Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid.

Denk en doe mee

De archief- en informatiesector blijft zich ontwikkelen. Dat doen we met elkaar. Neem deel aan discussies, werk online samen en wissel kennis uit. Bijvoorbeeld op één van de kennisplatforms van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). Of internationaal, via de Open Preservation Foundation. U bent van harte welkom!