Hoe organiseer je het archiveren?

Hoe organiseer je het archiveren?

Archiveren vereist een aantal algemene organisatiebrede maatregelen die het mogelijk maken duurzame toegankelijkheid per werksysteem te realiseren:

  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden benoemen. 
  • In selectielijsten vastleggen hoelang verschillende categorieën informatie bewaard worden.
  • Opnemen van de doelen, eisen en generieke ontwerpkeuzes over archivering  in het informatiebeleid en de bijbehorende instrumenten. Zoals de enterprise architectuur, standaarden en templates.
  • Beschikbaar stellen van voldoende  middelen. Zoals voor archiveringsexpertise, een goed archiveringssysteem en voor aanpassingen aan alle individuele informatiesystemen.
  • Zorgen voor voldoende kennis over archivering bij de ontwerpers van informatiesystemen. En omgekeerd voldoende kennis bij de  archiveringsexperts over het ontwerpen van informatiesystemen.
  • In projectopdrachten voor informatiesystemen eisen opnemen aan de duurzame toegankelijkheid. Tijdens de projectuitvoering toetsen of aan deze eisen wordt voldaan.
  • Toetsing op duurzame toegankelijkheid opnemen in de  processen waarmee de kwaliteit van informatiesystemen wordt bewaakt.