Waardering en selectie

Hoe zorg je er voor dat informatie permanent wordt bewaard of op het juiste moment wordt vernietigd? Selectielijsten en onder andere hotspotlijsten geven het antwoord op deze vraag.

Wat bewaar je? En wat niet?

Overheidsorganisaties produceren grote hoeveelheden informatie. Het is verstandig te bedenken welke informatie je permanent wilt bewaren. En wat je na verloop van tijd moet vernietigen. Dit proces heet waardering en selectie dat zorgvuldig moet gebeuren. 

De stappen die u hiervoor moet zetten verlopen volgens een vast stramien, namelijk: eerst waarderen en dan selecteren. Het waarderen - bepalen welke informatie wordt bewaard of vernietigd - leg je vast in een selectielijst. 

Het Nationaal Archief heeft een waarderingsmethodiek ontwikkeld om tot de waarderingen te komen. Deze bestaat uit een systeemanalyse, risicoanalyse en hotspotmonitor. Achtergrondinformatie vindt u in de Handreiking Waardering en Selectie. Belangen in Balans.

 

Actuele onderwerpen
Denk en doe mee

De archief- en informatiesector blijft zich ontwikkelen. Dat doen we met elkaar. Neem deel aan discussies, werk online samen en wissel kennis uit. Bijvoorbeeld op een van de kennisplatforms van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). U bent van harte welkom!