Rijksveldwachters 1813-1940 (1945)

Bent u op zoek naar gegevens over de loopbaan van specifieke rijksveldwachters: aanneming, bevorderingen, overplaatsingen, pensioenbeschikkingen? Maak dan gebruik van deze zoekhulp.

Alles uitklappen

In het archief van het ministerie van Justitie vindt u géén dossier of bladzijde waarin alle gegevens van één bepaalde veldwachter bij elkaar staan. De stukken zitten, een enkele uitzondering daargelaten, op verschillende plaatsen, afhankelijk van de datum, opgeborgen. U vindt ze in de chronologische serie “verbalen” in het archief van het ministerie van Justitie tussen allerlei andere stukken in die tot het taakgebied van het ministerie behoorden.

Om te weten op welke datum een stuk is opgeborgen, zoekt u eerst in jaarlijkse namenklappers en indexen die u als archiefstukken aanvraagt. Het is noodzakelijk dat u ongeveer begin- en eindtijd van de loopbaan weet. Anders is onderzoek als het om een grote periode gaat, eigenlijk niet te doen. De periode vóór 1877 biedt soms wat meer aanknopingspunten.

Hanteer deze volgorde van onderzoek: 1. namenklapper 2. index 3. verbaal (= het eigenlijke, inhoudelijke archiefstuk)

  1. Een namenklapper verwijst naar een bladzijdenummer van de index, of naar een rubriek in de index met een volgnummer binnen deze rubriek.
  2. Een index geeft de verbaaldatum (en verbaalnummer) van afdoening van het stuk. Met deze datum kunt u het aan te vragen inventarisnummer in de chronologische serie verbalen vinden.

De namenklapper en de index van een bepaald jaar kunt u het beste tegelijk aanvragen. Het inventarisnummer van het verbaal kan pas aangevraagd worden als uit de index blijkt wat de datum van afdoening is.

In de archieven van de onderprefecten van de provincie Zuid-Holland bevinden zich, in de Franse taal, gegevens over veldwachters uit de jaren 1811-1813. Raadpleegt u de archiefinventarissen voor de aan te vragen inventarisnummers. Er zijn geen naamindexen dus het is vervolgens een kwestie van omslagen met archiefstukken doorkijken.

Rijksveldwachters Zuid-Holland
Regio Archiefinventaris
Flakkee 3.02.10.01
Dordrecht 3.02.10.02
Gorinchem 3.02.10.03
's-Gravenhage  3.02.10.04
Leiden 3.02.10.05
Rotterdam 3.02.10.06

Voor de andere provincies zoekt u voor deze periode bij de regionaal historische centra in de provinciehoofdsteden.

Het is twijfelachtig of het ministerie van Justitie veldwachters in de periode 1813-1822 registreerde. De beschrijvingen in de archiefinventaris geven daarvoor geen aanknopingspunten. U kunt namenklappers vanaf 1817 proberen (en  bij succes, de serie verbalen) van het archief ministerie van Justitie, 1813-1876 (2.09.01).

Rijksveldwachters 1815-1876
Periode Wat Inventarisnummers
Jan. 1817 - dec. 1820 Namenklappers 419-443
Juli 1820 - nov. 1823 Namenklappers en indexen 445-452
Okt. 1815 - nov. 1823 Verbalen 13-190
Dec. 1823 - aug. 1876 Namenklappers en indexen 4258-4565
Dec. 1823 - aug. 1876 Verbalen 517-2896
1842 Lijsten van veldwachters 4657
Jan. 1858 - dec. 1876 Bezoldigingsregisters rijksveldwachters*   5441-5451 (11 delen)

*Er is geen naamindex op dit bestand Bezoldigingsregisters. Inventarisnummers 5441-5444 (periode 1858-1866) zijn in een slechte staat en niet raadpleegbaar in de studiezaal. Voor de periode 1867-1876 (en in sommige gevallen ook met betrekking tot veldwachters die daarvoor al in dienst waren) kan het een waardevol bestand zijn. Download de uitleg in deze zoekhulp.

Bekijk voor deze periode het archief ministerie van Justitie, 1876-1914 (2.09.05).

Rijksveldwachters 1876-1914
Periode Wat Inv.nrs.
Sept. 1876 - 1889 Namenklappers 3730-3743
Sept. 1876 - 1889 Indexen 3616-3729
Sept. 1876 - aug. 1889 Verbalen 3389-3680
1890 - 1906 Namenklappers 3262-3298
1890 - 1906 Indexen 3245-3261
Sept. 1889 - sept. 1906 Verbalen 2782-3193
1907 - 1914 Namenklappers 6027-6034
1907 - 1914 Indexen 6019-6026
Okt. 1906 - 1914 Verbalen 4903-5854

Bekijk voor deze periode het archief ministerie van Justitie, 1915 - 1940 (2.09.22).

Rijksveldwachters 1915-1940 (1945)
Periode Wat Inv.nrs.
1915 - 1935 Namenklappers 15048-15063
1915 - 1934 Indexen 15028-15047
1934 - 1941 Namenklappers en indexen 15726-15741
1926 - 1935 Namenklappers en indexen 'sollicitanten' 15064-15066
1915 - 1929 Verbalen 6701-8786
1930 - 1939 Verbalen 8787-11841

Zuiverings- en loopbaangegevens van politiepersoneel tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn beperkt openbaar tot 2025. U kunt een verzoek tot inzage indienen voor archiefbestand 2.09.54 (Justitie/Zuivering Politie) en 2.09.53  (Directoraat-Generaal van Politie 1940-1945) via info@nationaalarchief.nl, met vermelding van de volledige naam en de geboortedatum van de veldwachter, en voorzien van een bewijs van overlijden als hij korter dan 100 jaar geleden geboren is. De zuiveringsstukken betreffen ook gemeenteveldwachters.

Uitleg Bezoldigingsregisters Rijksveldwachters