Waardering

Begripsdefinitie

Definitie

Activiteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen.

Toelichting

[uit 'Belangen in Balans']: "Waarderen is het toekennen van waarde. Waardering van archiefbescheiden gebeurt voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om aan te geven welke informatie gepubliceerd kan worden of juist voorlopig niet in de openbaarheid mag komen, of welke informatie optimaal beveiligd dient te worden. Een ander oogmerk van waarderen is bepalen welke informatie hoe lang bewaard dient te worden. Op deze laatste categorie richt deze handreiking zich. Vaak hangen de verschillende vormen van waarderen van informatie samen. Om die reden is het verstandig – waar mogelijk – de verschillende waarderingsvormen in samenhang toe te passen. De redenen om informatie na verloop van tijd te vernietigen dan wel voor de eeuwigheid te bewaren, kunnen heel divers zijn. De belangrijkste afwegingsfactoren worden bepaald door het specifieke bedrijfsbelang (inclusief juridisch en financieel belang), het politieke belang (inclusief verantwoordingsbelang) en het maatschappelijk belang (inclusief het belang van de recht- en bewijszoekende burger, het historisch belang en het erfgoedbelang)."

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie uit de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (ArchiefWiki): "Activiteit binnen de selectie (onder a.) waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen."

Belangen in Balans