Hulp bij archiveren

Aan de slag met archiveren: voor papieren en digitaal archief of by design.

Aan de slag met archiveren by design

Bekijk de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op de DUTO-wiki.

De model architectuur rijks archiefinstellingen (MARA) biedt de gedeelde visie van het Nationaal Archief en Rijks Historische Centra op digitale archivering.