DUTO

DUTO staat voor Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie. DUTO geeft overheidsorganisaties richtlijnen om hun digitale informatie duurzaam toegankelijk te maken.

Voor DUTO is een wiki ingericht. Op deze op zichzelf staande website staan alle richtlijnen en leest u hoe u met DUTO aan de slag kunt.

Naar de DUTO-wiki

Alles uitklappen

DUTO staat voor Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie. De DUTO- richtlijnen gaan niet alleen over de inhoud van de overheidsinformatie, maar ook over de functionaliteit om toegang te krijgen tot overheidsinformatie. Met de DUTO-eisen kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen nodig zijn om hun digitale informatie duurzaam toegankelijk te maken. 

Het doel van DUTO

Het doel van DUTO is dat alle overheidsorganen toetsbare eisen vaststellen. Hiermee blijft alle digitale informatie die wordt gecreëerd en ontvangen duurzaam toegankelijk. De kwaliteitseisen van DUTO worden gehandhaafd bij het (her)ontwerp van werkprocessen en de daarbinnen gebruikte applicaties. Vaststelling en handhaving van de eisen is onderdeel van de bestaande processen voor informatiemanagement, binnen en tussen overheidsorganen.

Het effect van DUTO

Het beoogde effect van DUTO is dat alle overheidsinformatie duurzaam toegankelijk is, doordat overheidsorganen bewuste keuzes maken in hun informatiebeheer.

Om het doel en effect te bereiken, biedt DUTO een standaard lijst met eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Op basis van deze eisen kunnen individuele overheidsorganen hun eigen eisen bepalen. Door uit te gaan van deze standaardeisen, bespaart een overheidsorgaan tijd bij het opstellen van zijn eigen eisen. Bovendien is er minder afstemming nodig met stakeholders buiten de eigen organisatie, zoals andere overheidsorganen en leveranciers. Met de standaard eisen van DUTO is er immers een gedeeld referentiekader.

U vindt de Duto-richtlijnen op de DUTO-wiki.

Het Nationaal Archief biedt de mogelijkheid om een DUTO-scan uit te voeren. Deze scan doet concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de duurzame toegankelijkheid. Daarnaast levert de DUTO-scan kennis en bewustwording op over hoe de eisen van DUTO het beste geïmplementeerd kunnen worden bij een overheidsorganisatie.

Naar DUTO-scan

De DUTO-richtlijnen zijn bedoeld voor alle informatieprofessionals die betrokken zijn bij het (her)ontwerp van werkprocessen en de daarbij gebruikte applicaties.