Kanselarij der Nederlandse Orden: gedecoreerden

Bent u op zoek naar een persoon die bij Koninklijk Besluit een onderscheiding ontving in de periode 1815 - 1993? Gebruik dan deze zoekhulp en bijbehorende index.

Alles uitklappen

Het archief Kanselarij der Nederlandse Orden (2.02.32) bevat kaarten met gegevens over gedecoreerden in één van de militaire of civiele orden in de periode 1815 - 1993. De kaarten zijn gedigitaliseerd en vindbaar via de index Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden. De scans van kaarten van personen die vóór 2005 zijn overleden, zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De scans van gedecoreerden die in 2005 nog in leven waren bevinden zich nog bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.

In de informatie in de index staat een link naar de scan. Hierop staat meer informatie over de gedecoreerde en de datum en volgnummer van het Koninklijk Besluit waarmee u het Koninklijk Besluit kunt opvragen. Dat kan op twee manieren: via het afschrift van het Besluit bij de Kanselarij, of via het originele Koninklijk Besluit. U kunt via de zoekhulp Koninklijke Besluiten nalezen op welke wijze u het beste kunt zoeken naar het Besluit.
Bij het uitvaardigen van een Koninklijk Besluit voor een Koninklijke onderscheiding werd een afschrift gestuurd aan de Kanselarij der Nederlandse Orden. Dit is te vinden in verschillende series in het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden (2.02.32) 
Vindt u wel een naam maar geen scan van het indexkaartje, dan was deze persoon in 2005, toen de scans werden overgedragen aan het Nationaal Archief, nog in leven. U kunt dan het papieren indexkaartje opvragen dat hoort bij de betreffende onderscheiding. Bekijk hiervoor in het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden (2.02.32), de inventarisnummers 652 t/m 870, 871 t/m 874, 875 t/m 881 en 882 t/m 888.

Het Nationaal Archief bewaart alle Koninklijke Besluiten uit de periode 1813 - 1988.  In de zoekhulp Koninklijke Besluiten staat hoe u het originele Koninklijk Besluit kunt inzien. De Besluiten zijn in vier archieven beschreven:

Periode

Archiefinventaris

1841-1897

Het Kabinet des Konings (2.02.04)

1898-1945

Het Kabinet des Konings (2.02.14)

1946-1975

Het Kabinet des Konings (2.02.20) 

1976-1988

Het Kabinet des Konings (2.02.30) 

Originele Koninklijke Besluiten bevatten vaak ook details over de aanbeveling, daarom zijn de meer recente Koninklijke Besluiten van na 1945 nog niet geheel openbaar. U kunt deze dossiers voor inzage wel aanvragen via de informatiebalie van het Nationaal Archief. De afschriften in het archief van de Kanselarij van vóór 1945 zijn wel openbaar en mogen tevens gekopieerd worden.

In de index van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevinden zich gedecoreerden van de volgende civiele en militaire orden:

  • Huisorde van Oranje
  • Medaille van het Rode Kruis
  • Militaire Willems-Orde
  • Orde van de Nederlandse Leeuw
  • Orde van Oranje-Nassau
  • Overige Buitenlandse Orden
  • Overige Nederlandse Orden